Dienstenchequesector

ZORGpunt ontwikkelde een reeks opleidingen volledig op maat van de dienstenchequesector.
Onze coaches staan dagelijks klaar om met hun creativiteit, kennis en zorg uw mensen te begeleiden.
Ons opleidingsaanbod is niet ‘zo maar’ een aanbod. Vele opleidingen geven wij al meerdere jaren en worden bijgestuurd naarmate de ervaring ons tot diepere inzichten brengt. De opleidingen zijn gemaakt in samenspraak met professionele coaches, sectormedewerkers, kinesisten, preventie-adviseurs.

Eveneens zijn al de opleidingen erkend door het Opleidingsfonds Dienstencheques.
Subsidies aanvragen is dus mogelijk. Op volgende site vindt u hierover meer uitleg:
www.werk.be/online-diensten/opleidingsfonds-dienstencheques/externe-opleidingen

Leg de focus op de noden van de werknemers.
Wij maken onze opleidingen op maat van uw organisatie.

Leg zelf uw opleidingsmoment vast.
Onze coaches zijn flexibel zodat u zelf kan bepalen waar en wanneer een opleiding doorgaat.

Bewust meewerken aan een veilige werkomgeving

De veiligheid en het welzijn van de werknemer is een belangrijk issue geworden,ook binnen de wereld van de huishoudhulp.
We kunnen allemaal aan veiligheid werken maar dat moeten we ‘samen’ doen. Dus niet enkel denken aan onze eigen veiligheid maar ook aan die van anderen. Tijdens de opleiding leren we ‘zien’, we leren potentieel gevaarlijke situaties detecteren, inschatten en oplossen. Belangrijk is ook dat we inzien welke risico’s er verbonden zijn aan een gevaar of het uitvoeren van gevaarlijke (meestal verboden) taken. Maar hoe en met wie gaan we hierover communiceren? Overdrijf ik niet? Ga ik niemand verklikken? Heeft het wel zin? Het zal vanzelf wel beter worden toch?’ Al deze vragen en bedenkingen bespreken we met elkaar en we leren hoe we er correct en op een assertieve manier mee kunnen omgaan. 

> Personaliseer deze opleiding d.m.v. integratie van de meest voorkomende arbeidsongevallen binnen uw organisatie.

Burn-out en stresspreventie: een opleiding in de zelfzorg

Laat ons eens stilstaan bij het feit dat we wat meer moeten stil-staan. Maar waarom is dit zo moeilijk en wat kunnen de gevolgen zijn van het steeds door doen en racen door het leven? Tijdens deze interactieve opleiding leren we bewust worden van de manier waarop we met onze energie omgaan. Beter en positiever functioneren op het werk en in het dagelijkse leven, inzicht krijgen in jezelf zowel op fysiek, mentaal, emotioneel als collectief niveau, is het doel van deze opleiding.

Communicatie op de werkvloer

Communiceren kan je leren. En omdat de communicatie de basis vormt van alles, is het belangrijk om dit professioneel en correct te doen. We leren niet enkel communiceren met woorden maar ook met onze ‘o zo belangrijke’ lichaamstaal. Dat je met correcte
communicatie problemen kunt vermijden en oplossen, daar moeten we toch wel even bij stil staan. We leren met en van elkaar, door praktijkvoorbeelden te bespreken en na te spelen, door zelfkennis op te doen a.d.h.v. vragenlijsten en oefeningen.
We trainen onze assertiviteit zodat we de opleiding kunnen eindigen met mensen die sterk op weg geholpen worden naar een conflictvrij beroepsleven.

EHBO binnen de dienstenchequesector

Eerste hulp bieden bij een ongeval is een kennis die op bepaalde tijdstippen in het leven een cruciale rol kan spelen. Hierbij richten we onze aandacht deels op de meest voorkomende verwondingen en ongevallen binnen de sector maar ook op de algemene kennis van EHBO. Omdat er in de privé sfeer gewerkt wordt, zal de huis-, tuin en keuken EHBO hier zeker van pas komen. We leren eveneens omgaan met stressvolle medische interventies. Rustig de situatie inschatten, kalmte bewaren, verstandig en correct handelen is de boodschap.

> Deze opleidingen kan aangevuld worden met een AED curcus.

EHBO, zo doe je dat!

Om goede eerste hulp te bieden moeten we niet enkel over voldoende kennis beschikken maar is het ook belangrijk dat we de juiste handelingen uitvoeren.Tijdens deze opleiding gaan we specifieker in op de praktijk. We bouwen op van kleine naar grote verwondingen, van het herkennen van symptomen naar het oplossen en/of behandelen van deze symptomen, van het correct inschatten van situaties naar het verstandig handelen om de situatie te verbeteren. 

De meest voorkomende arbeidsongevallen in de sector worden besproken, we bekijken hoe we deze kunnen voorkomen en wat we moeten doen bij specifieke situaties en verwondingen. Tijdens deze opleiding worden belangrijke technieken grondig ingeoefend.

> Deze opleidingen kan aangevuld worden met een AED curcus.

Ergonomisch en veilig werken

Vormt jouw job een belasting voor het lichaam? Veel hangt af van de houding die we aannemen tijdens het uitvoeren van de taken. Het is de bedoeling dat we inzichten krijgen in het verband tussen onze houding, het bewegen en het belasten van het lichaam. Iedereen wil graag komaf maken met de rug-, pols- en schouderklachten, maar hoe? Wij geven oplossingen, inzichten en kennis mee. We gaan iedereen motiveren om zijn/haar eigen welzijn en werkcomfort te verbeteren. Niet enkel gezondheid maar ook veiligheid is een basisbehoefte waaraan gewerkt moet worden. We leren dus niet alleen ergonomisch maar ook veilig werken. Zo krijgt iedereen de kans om te genieten van een betere fysieke en mentale gezondheid.

Iedereen anders, meer dan normaal!

Diversiteit, een gevoelig onderwerp waar we het vaak moeilijk mee hebben. Maar waarvoor staat diversiteit nu eigenlijk?
Tijdens deze training staan we stil bij de referentiekaders die elkeen heeft, de culturele verschillen en verwachtingen. We verdiepen ons in het bestaan van stereotypen en (discriminerende) uitspraken omwille van studies, leeftijd, taal, uiterlijk, geloof, geslacht, origine, handicap, enz.
We hebben allemaal ons eigen visie over deze issues maar soms wordt het tijd om ze bij te werken en te herzien. Ook de klant heeft een bepaalde visie en een oordeel over dit onderwerp. Hoe pakken we de ‘verschillen’ op een assertieve manier aan? Dit doen we vooral door inzichten te creëren in de dynamieken die ontstaan omtrent diversiteit. Zo leren we constructiever en meer zelfzeker reageren op zaken die denigrerend of respectloos zijn.

Klachten- en conflicthantering: zo ga je er positief mee om

Klachten worden te vaak persoonlijk genomen, dit zorgt voor frustraties en verlies van zelfvertrouwen. Hoe gaan we op een assertieve manier om met klachten? Hoe leer ik afstand nemen van mijn persoonlijk aandeel in de klacht? Hoe kan ik zelf een klacht aanbrengen zonder dat het een ‘last’ wordt? Hoe leer ik positiever aankijken tegenover klachten? Dit en nog veel meer vragen komen aan bod in deze opleiding.
We leren ook conflicten herkennen en oplossen. Afhankelijk van de situatie en betrokken personen, gaan we na welke oplossing de beste is.

> Personaliseer deze opleiding d.m.v. voorbeelden van veel voorkomende klachten binnen uw organisatie.

Leren omgaan met rouw en verlies op het werk

‘Rouw en verlies op het werk.’ Het hoeft niet altijd om een overlijden van een klant of collega te gaan. Omstandigheden zoals, mensen die dementeren of ziek worden, ouderen die hulpbehoevend worden en moeten verhuizen, koppels die scheiden, enz.
Dit zijn allemaal situaties waarbij we iets (kostbaar) verliezen. Wat dit doet met ons en hoe we hiermee omgaan, wordt van dichtbij bekeken. Daarnaast hebben we klanten die zelf in een rouwproces zitten en we weten vaak niet goed hoe we hiermee moeten omgaan.
We bieden nuttige tools en inzichten aan die ervoor zorgen dat er op een assertieve manier kan omgegaan worden met rouw en verlies. Stress en emotionele belasting kan hierdoor tot het minimum herleid worden.

Privacy, beroepsgeheim: daar houd ik me aan

Privé en werk gescheiden houden? Soms moeilijk want als huishoudhulp werken we in de privésfeer van de klant. Na verloop van tijd ontstaat er een zekere band met de klant. Hierdoor kan de scheiding tussen beide levensdomeinen vervagen.
Tijdens deze opleiding zien we hoe de scheiding tussen privé en werk kan bewaakt en behouden worden. We leren correct communiceren en ‘gezonde’ grenzen stellen. Beroepsgeheim, roddelen, sociale media, negatief praten over collega’s of klanten, allemaal topics die aan bod komen. Dit zijn vaak elementen die ervoor zorgen dat relaties tussen de huishoudhulp, klant en organisatie verzuren.

Productkennis anders bekeken: gezond, slim en schadevrij werken

“Oei, ik heb schade aangericht bij mijn klant, hoe stom van mij!” Niks stoms aan, want elk schadegeval heeft vaak meerdere onderliggende oorzaken. Was er te weinig kennis van zaken, misschien was het de hoge werkdruk of het materiaal dat aan vervanging toe was? We gaan samen op zoek naar oorzaken en oplossingen, dit door onze kennis van de huishoudproducten en materialen te verruimen. We geven voorbeelden van reacties van
producten op diverse basisoppervlaktes en van schade en ongemakken die werken met slecht werkmateriaal teweeg brengen.
Oei, ik gebruik producten zonder te weten of ze mijn gezondheid schaden, niet slim zeker?
We leren hoe we efficiënt en op een veilige manier kunnen omgaan met huishoudsproducten. We maken kennis met bestaande maar ook met alternatieve middelen. Iedereen krijgt tijd om zijn/haar verhaal te doen en zo samen met de anderen op zoek te gaan naar verbeteringen en oplossingen.
De basiskennis van de reinigingsmethodes en schoonmaaktechnieken geven we in deze opleiding ook nog eens mee.

Schoonmaaktechnieken

Schoonmaken is een makkie! Dat had je misschien gedacht. Er komt zo veel meer bij kijken dan gewoon een emmertje water vullen en een sponsje gebruiken. ‘Huishoudhulp’ is een volwaardige job die structuur, planning en kennis van zaken vereist.
In onze basiscursus schoonmaaktechnieken gaan we ‘overzichtelijk’ te werk. We starten met het maken van ‘goede afspraken’ en focussen ons even op ‘veilig werken’, bespreken waarom schoonmaken belangrijk is en leggen uit wat ‘proper’ betekent. Daarna komen de vele soorten producten en werkmaterialen aan bod en proberen we van hieruit een beperkte maar slimme selectie te maken. We leren deze te gebruiken en bekijken in welke
volgorde we dit toepassen in de werkruimtes. Omdat dit een belangrijke basisopleiding is, besteden we extra aandacht aan het schoonmaken van ramen.

Schoonmaaktechnieken, breid uw kennis verder uit

Eens we de basis schoonmaaktechnieken te pakken hebben, wordt het tijd om een stapje verder te gaan. Het is niet alleen nuttig om bepaalde belangrijke zaken nog eens te herhalen maar ook om de kennis te gaan verruimen. In deze opleiding worden alle aspecten van de schoonmaak aangepakt. We verdiepen ons in het gebruik en de gevaren van schoonmaakproducten. We proberen een duidelijk beeld te krijgen van de verschillende types vloeren en materialen waarbij we telkens de bijhorende onderhoudsproducten en schoonmaakmethodes bespreken. De opleiding wordt aangevuld met praktijkgerichte situaties (meest voorkomende schadegevallen) en diverse onderhoudstips. Ramen schoonmaken wordt hier nog eens extra in de kijker gezet. Deze opleiding brengt de echte professional in ons naar boven.

Trots op mijn beroep

Ik ben ‘het gezicht’, ‘het visitekaartje’ van de dienstencheque-organisatie waarvoor ik werk. En ik ben er trots op! Maar vooral, ik ben trots op mijn job want deze biedt vele voordelen en is leuk. Niet overtuigd? Dan moeten we eens samen zitten. Er zijn heel veel mooie aspecten aan deze job. Eens we dit kunnen duidelijk stellen, zal het zich uiten in een werkhouding die professioneel en motiverend is.
We staan stil bij het belang van stiptheid, voorkomen (eerste indruk), hygiëne, motivatie, interesse, communicatie, beroepstrots, deontologie, afspraken maken en nakomen, enz. De negatieve spiraal doorbreken en met opgegeven hoofd de zaal verlaten is de boodschap.

Verdiepingssessie: slim, professioneel en ergonomisch werken

De huishoudhulpen hebben basisopleidingen gekregen die hen stimuleren om hun taken efficiënt en professioneel uit te oefenen. In de praktijk merken we dat de
dienstencheque-organisaties het belangrijk vinden om de opgedane kennis (technieken, communicatie, assertiviteit, beroepstrots, enz.) levendig te houden.
Dit doen we door regelmatig opleidingsmomenten in te lassen om te gaan versterken, verdiepen en bijsturen waar nodig.
Tijdens deze opleidingsmomenten gaan we na wat de medewerkers al geïmplementeerd hebben, waar er nog weerstand is en stimuleren we hen om de opgedane kennis verder te integreren in de job. Op die manier zorgen we voor een duurzame retentie van de medewerkers en voor een professionele en bewuste werkhouding.

Was- en strijktechnieken

Een ‘professional’ worden in het wassen en strijken is het hoofddoel van deze opleiding.
Het is belangrijk om alle begrippen te kennen, om de juiste handelingen en instellingen te gebruiken. Zo kunnen we schade vermijden en de taken vlotter laten verlopen. A.d.h.v. praktische voorbeelden en oefeningen leren we het wasgoed sorteren, kledij en huishoud-linnen zo efficiënt mogelijk strijken en vouwen en materialen herkennen zodat we deze met zorg kunnen behandelen.
Het gaat niet enkel over ‘de correcte werkmethode’ maar ook over ‘de correcte werkhouding’. Vandaar dat ergonomie en veiligheid ook in deze opleiding de nodige aandacht krijgen.

Werken en (over)leven in tijden van Corona

Tijden veranderen maar dat ze zo snel, zo drastisch zouden veranderen, wie had dat gedacht? We hebben ons in sneltempo moeten aanpassen aan een heel andere levensstijl. Bijna wekelijks moeten we nieuwe regels respecteren en naleven. Tijd dus om alles eens op een rijtje te zetten en opnieuw grip te krijgen op 'ons' leven.
Wat is covid-19? Wat doet het met ons (lichaam)? Hoe kunnen we onszelf verdedigen met respect voor de anderen? Door deze thema's te gaan behandelen tijdens de opleiding bouwen we kennis op en gaan we sneller de voorzorgsmaatregelen aanvaarden en toepassen. Het wordt duidelijk dat we voorzichtig moeten zijn en alert moeten blijven voor het virus. De persoonlijke beschermingsmiddelen worden één voor één besproken. Verkeerd gebruik ervan resulteert namelijk in kans op besmetting ondanks de inzet en goede bedoelingen van de werknemers.

> Het virus en de kennis errond evolueert, deze opleiding evolueert mee zodat we steeds up-to-date informatie kunnen verschaffen, geen 'fake-news' dus.
> De informatie die gegeven wordt over de maatregelen op de werkvloer wordt ook aangepast volgens de regels die wettelijk vastgelegd zijn binnen de sector en/of die door uw organisatie gehanteerd worden.

Werkplanning en werkorganisatie

Wat staat er op de planning? Ben ik niks vergeten? Welke taak moest ik nu eerst doen?
Op welk adres word ik vandaag verwacht? En ga zo maar door. Zonder een goede werkplanning en -organisatie blijven deze vragen je wekelijks achtervolgen. Tijdens de opleiding leren we plannen, organiseren, prioriteiten stellen. Dit doen we van start tot finish, van werkschema tot in het kleinste kamertje bij de klant.
Werken als huishoudhoudhulp vergt tenslotte enige kennis van zaken. Zelfstandig en georganiseerd werken is een must om tot een schoon en optimaal resultaat te komen, Een resultaat waar je zelf een goed gevoel aan overhoud.

Zelfzeker en respectvol omgaan met klanten en consulenten

Zelfzeker maar toch respectvol zijn, 2 basisbegrippen die we als professional goed
onder de knie moeten hebben. In de job is er voortdurend interactie met klanten en consulenten. Om deze interactie correct te laten verlopen kunnen we gebruik maken van communicatietechnieken. Deze technieken worden aangeleerd tijdens de opleiding.
Een positieve en conflictloze communicatie, daar gaan we voor.
Belangrijk onderwerp is ‘grenzen stellen’. Waar begint mijn zelfzeker en respectvol zijn? Wat zijn de oorzaken van misverstanden? Waarom is het makkelijker om een schuldige te zoeken in plaats van oplossingen aan te bieden? Op deze en nog vele andere soortgelijke vragen geven we antwoorden.